WWW'tje: Samenwerken
WWW'tje: Samenwerken

Op basis van een facebookpoll en de roosters van de leden van het WOL is besloten dat WWW'tjes in het vervolg op de woensdag gehouden zullen worden. Het komende WWW'tje zal dan ook op een woensdag zijn en zal gaan over samenwerken. Wat vinden studenten van groepswerk? Wat voor soort groepswerk is nuttig? Wat voor groepswerk doen studenten nu en zijn ze daar tevreden over? De focus ligt in dit WWW'tje meer op dingen als samenwerken voor een inleveropgave dan het gezamelijk schrijven van een verslag of iets dergelijks.

We willen jullie daarom graag uitnodigingen voor ons WWW'tje op woensdag 22 januari, 12:45, in BBG 2.62. wij zorgen voor thee en wat lekkers!

De notulen van het vorige WWW'tje zijn hier te vinden.

 

Dit is een activiteit door het Wiskunde OverLeg (WOL) voor wiskundestudenten.