WWWtje: Herziening analysecurriculum (AFGELAST)
WWWtje: Herziening analysecurriculum (AFGELAST)

DEZE ACTIVITEIT IS AFGELAST. De analysecommissie heeft meer tijd nodig om plannen en vragen voor te bereiden voor het WWWtje, dus wordt dit WWWtje verschoven naar een nog onbepaald moment.

-------------Oude tekst-------------

Een commissie bestaande uit 2 studenten en 3 docenten heeft gekeken naar een mogelijke betere indeling van de inhoud van de vakken in de analyserichtingen, vanaf Infinitesimaalrekening A tot en met de derdejaarsvakken. Hier is nu een voorstel uit gekomen, en in dit WWWtje zal er gelegenheid zijn om commentaar op dit voorstel te geven.

Omdat we voor dit onderwerp meer tijd willen hebben dan een middagpauze, is dit WWWtje op een ander moment dan gebruikelijk: dinsdag 25 april van 15.15 tot 16.30. Alle studenten Wiskunde, Wiskunde & toepassingen en Mathematical Sciences zijn van harte welkom om input te geven op deze mogelijke aanpassing van het bachelorcurriculum.

Zoals altijd zorgen we voor thee en koekjes.

Dit is een medezeggenschapsactiviteit voor wiskundestudenten door het Wiskunde OverLeg (WOL)