WWW'tje: Analysecurriculumherziening
WWW'tje: Analysecurriculumherziening

Het afgelopen jaar heeft een commissie van staf en studenten gekeken naar mogelijke veranderingen aan de vakken in de analyserichting: Inleiding analyse, Analyse in meer variabelen, Functies en reeksen, Complexe functies, Differentiaalvergelijkingen en Differentieerbare variëteiten. Er is gekeken naar mogelijkheden om de stof anders te verdelen over deze vakken om zo betere leerlijnen te maken.

In dit WWW'tje zullen de conclusies van de commissie gepresenteerd worden, en is er gelegenheid voor studenten om hun mening te geven over deze plannen. Zowel studenten met interesse in analyse als studenten met andere interesses zijn van harte welkom.


Dit WWW'tje is van 12.45 tot 13.45, maar als dat te dicht op college is ben je ook welkom om iets later binnen te komen of eerder weg te gaan.

Dit is een activiteit van het WOL voor wiskundestudenten.


Plannen van de Commissie Analyse in de Bachelor
===============================================

Sinds het najaar heeft een commissie bestaande uit Erik van den Ban (vz), 
Gunther Cornelissen, Carolin Kreisbeck, Aldo Witte en Babette de Wolff zich gebogen over 
het analyse/infi programma in de bachelor wiskunde.

Er is een rapport in de maak waarin de volgende voorstellen worden gedaan.

In het eerste jaar wordt het college Inleiding Analyse ongewijzigd van blok 4 naar blok 3 verplaatst. 
Het college Infi B in blok 3 wordt vervangen door een nieuw college in blok 4 met de werktitel
Differentiëren in meer variabelen. 

In dit nieuwe college wordt gebruik gemaakt van de kennis 
uit Inleiding Analyse. Er komt aandacht voor bewijzen, maar ook het praktisch toepassen van de theorie krijgt veel aandacht. Onderwerpen: allerlei aspecten van partieel differentiëren en totale afgeleide, daarnaast reeksen en oneigenlijke integralen. De integraalstellingen 
van Green, Stokes en Gauss verdwijnen.

De laatste stellingen behoren tot nodige voorkennis van de twin studenten wis-natuurkunde.
Voor hen komt er (vermoedelijk in blok 3) een extra cursus. In het werkcollege daarbij 
presenteren de twinners zelf de oplossingen van gemaakte opdrachten.

Het niveau twee college Functies en Reeksen (blok 1) wordt ook gewijzigd. Het eerste deel van de stof 
verhuist naar het bovengenoemde "Differentiëren in meer variabelen." De vrijkomende ruimte wordt gebruikt voor complexe functie-theorie: de stelling van Cauchy en de residuenstelling.

De colleges Differentiaalvergelijkingen, Analyse in Meer variabelen, Maat- en Integratie en 
Functionaalanalyse blijven in essentie ongewijzigd. 

De analysecommissie stelt verder de oprichting van een permanente bachelor curriculum commissie voor.
Die commissie bewaakt het bachelor curriculum, gaat bepalen welke colleges naast de `kern colleges' in de bachelor gegeven kunnen worden, en wordt tevens verantwoordelijk voor voorlichting 
over de inhoud van het programma.
  • Groep: Medezeggenschap
  • Begin: do 15 jun 2017, 12:45
  • Eind: do 15 jun 2017, 13:45
  • Aanvullende website: http://wol.science.uu.nl
  • Locatie: HFG 610
  • Organisator: Universiteit Utrecht
  • Categorie: Studie-inhoudelijk
  • Poster: Nee