WWW'tje Werkdruk
WWW'tje Werkdruk

Veel studenten ervaren stress en eenzaamheid in deze tijden. Hoe ervaar jij de werkdruk van je studie? Hoe uitgerust voel jij je aan het begin van een nieuwe periode? Hoe ontspan jij je nu veel niet meer mag? Het WOL Wil het Weten! Kom met ons kletsen en geef je mening om 12.45u in ons Team. Je kunt ook later aansluiten.

Nog geen lid van het WOL-Team? Join met code xk293wt of met de link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0027e21cc54d44e293dfed8bc49f9557%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8bf26a7-13db-4d53-b9be-f7b64cabea1d&tenantId=d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7