Vak WISB382
Vak WISB382
WISB382
Geschiedenis van de wiskunde
Departement Wiskunde
ja
nee
Wiskunde (BA)
Terug
Datum Naam Tentamen Uitwerkingen Opmerkingen
1 jul 2019 Hertentamen - Exacte datum staat niet op tentamen. Verder gaan de vragen over een bijlage, die is achter de vragen te vinden in hetzelfde bestand.
5 apr 2019 Thuistentamen -
1 jul 2017 Hertentamen - Datum op het tentamen is juli 2017.
6 apr 2017 Thuistentamen 1