Plannen Kabinet
Plannen Kabinet

Plannen KabinetActueel

Wetsvoorstel leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd

Vandaag, 22 september 2014, is het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Voordat het nieuwe leenstelsel kan worden ingevoerd moet dit eerst worden goed gekeurd in de Tweede en Eerste Kamer. Ondanks dat het ISO geen voorstander is van dit leenstelsel vinden we het belangrijk dat studenten goed worden geïnformeerd over de mogelijke veranderingen die dit wetsvoorstel voor iedereen gaat betekenen. Om deze reden heeft het ISO zijn website (www.iso.nl/leenstelsel) over het leenstelsel aangevuld met de nieuwe informatie uit het wetsvoorstel. Daarnaast heeft het ISO een eenvoudige flowchart ontwikkeld zodat je als student snel kunt achterhalen wat het leenstelsel voor jou betekent.

flowchart

De belangrijkste feiten onder elkaar:

  • Met ingang van komend collegejaar wordt de basisbeurs voor iedereen afgeschaft.
  • De aanvullende beurs wordt met 100 euro verhoogd maar tegelijkertijd wordt het ook versmald. Dus je ouders moeten onder de 46.000 euro verdienen om iets te ontvangen en onder de 30.000 om de volledige aanvullende beurs te ontvangen, dat is nu minder. Verder zal er ook geen verschil meer zijn tussen thuiswonend en uitwonend voor de aanvullende beurs.
  • Terugbetalen hoeft pas vanaf 100% wettelijk minimumloon in tegenstelling tot 84% wettelijk minimumloon (bijstandsniveau) in het vorige systeem.
  • Je aflossing is maximaal 4% van het bedrag dat je overhoudt als je het wettelijk minimumloon aftrekt van je inkomen. In het vorige stelsel was het 12%.
  • Je hoeft pas na 2 jaar na je afstuderen af te betalen en je hebt 5 jokerjaren om in te zetten waarin je niet hoeft af te betalen maar de rente blijft gewoon doorlopen.
  • De afbetalingstermijn is 35 jaar in plaats van 15 jaar.
  • De bijverdiengrens wordt afgeschaft.
  • Hoe het geld wordt geïnvesteerd in het onderwijs is nog onduidelijk.

Overgangsregeling voor bachelorstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs krijgen

Heb jij vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO? Je hebt vanaf 1-9-2015 recht op 36 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat je t/m augustus 2015 hebt ontvangen. Jij mag je studie onderbroken hebben of van studie gewisseld zijn. Dit geldt ook als je je dit studiejaar uitschrijft om wat voor reden dan ook. Als je op 1-9-2015 al > 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt.

voorbeeld

Lars zit in zijn vierde jaar van de bachelor natuurkunde. Hij heeft vanaf 1 oktober 2011 een basisbeurs. Lars zal tot 1-09-2015 in totaal 47 maanden basisbeurs ontvangen. Vanaf krijgt hij (36-47 =) 0 maanden basisbeurs.

Als Lars vóór 2021 zijn diploma voor de tweejarige researchmaster haalt worden de 47 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Meer info is hier te vinden.