WWW'tje (WOL Wil Weten): Democratisering van de medezeggenschap
WWW'tje (WOL Wil Weten): Democratisering van de medezeggenschap

De per 1 januari ingetreden Wet Versterking Bestuurskracht geeft OC's (Onderwijs Commissies) meer wettelijke bevoegdheden. De wet raad ook aan om leden van de OC's te verkiezen, terwijl dit nu nog niet het geval is, en niet ieder orgaan dit uit zichzelf zal invoeren.

Nu zijn we benieuwd of studenten interesse zouden hebben om voor OC's, en eventueel voor OAC's (Onderwijs Advies Commissie) en ODC's (OnderDeels Commissie), verkiezingen te houden, zodat we de organen op de hoogte kunnen stellen van wat de studenten hier over vinden.

Dit is een activiteit voor wiskundestudenten door het Wiskunde OverLeg.