WWW'tje: Matching
WWW'tje: Matching

In deze editie van de tweewekelijkse medezeggenschapsbijeenkomst WOl Wil Weten:

Matching

Iedereen die zich inschrijft voor een studie, moet een matchingsactiviteit doorlopen. De potentiele studenten krijgen wat lesmateriaal opgestuurd en moeten meedoen aan een matchingsdag zodat ze goed kunnen inschatten of hun beoogde studie voor hen de juiste is. Op de matchingsdag kan de opleiding de potentiele studenten ook advies geven of het de juiste studie zou zijn, maar uiteindelijk is de potentiele student degene die beslist.

Onderwijsmanager Barbara van den Berg heeft het WOL gevraagd om feedback op de huidige inhoud van de matchingsdag. Studenten die zelf de matching hebben doorlopen zijn dan ook bijzonder welkom op dit WWW'tje.

Dit is een activiteit voor wiskundestudenten door het Wiskunde OverLeg.