Departementsdag Wiskunde
Departementsdag Wiskunde

De wiskunde departementsdag komt eraan! Er zullen twee interessante lezingen zijn. Daarna zal het nieuwe WOL bekendgemaakt worden en is er een gezellig borrel.  Het zal plaatsvinden op Teams.

Gedetailleerd programma:
15.00 - 15.10 Inloop
15.10 - 15.15 Opening
15.15 - 15.45 Lezing door Gil Cavalcanti : "Open Science"
15.45 - 16.15 Lezing door Valentijn Karemaker: "Dynamics and number theory"
16.15 - 16.20 Bekendmaking WOL 2021-2022
16.20 - 17.00 Borrel in GatherTown

Je kan joinen met de volgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJjZTBlMzgtMGI3OC00YjdkLWJmZDctNzBiNWYxNTdiZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7%22%2c%22Oid%22%3a%22dd185687-2682-4203-afd3-fbacfdbd72b7%22%7d

  • Groep: Medezeggenschap
  • Begin: do 20 mei 2021, 15:00
  • Eind: do 20 mei 2021, 17:00
  • Locatie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJjZTBlMzgtMGI3OC00YjdkLWJmZDctNzBiNWYxNTdiZjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7%22%2c%22Oid%22%3a%22dd185687-2682-4203-afd3-fbacfdbd72b7%22%7d
  • Organisator: Universiteit Utrecht
  • Categorie: Studie-inhoudelijk
  • Poster: Nee