Systeemarchitectuur voor slimme infrastructuur
Systeemarchitectuur voor slimme infrastructuur

(Startersfunctie voor Informatica, Informatiekunde, Natuurkunde, Wiskunde)

In Nederland zijn er diverse 'droge' verkeerscentrales van waaruit tunnels en systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden bediend ten behoeve van het wegverkeer alsook de nodige 'natte' verkeerscentrales voor het op afstand bedienen van beweegbare bruggen en sluizen ten behoeven van de scheepvaart. Hiertoe zijn de bijhorende installaties en systemen met elkaar verboden via netwerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende systeemarchitecturen, netwerkprotocollen en bedienfilosofieën.

Om de dienstverlening binnen de Nederlandse infrastructuur verder te verbeteren en het onderhoud in de toekomst uit te kunnen voeren middels 'predictive maintenance' vraagt de huidige opzet van de netwerksystemen en periferie om een uitbreiding met bijvoorbeeld de inpassing van Internet of Things. Hierbij is echter nog niet duidelijk wat hiervan de implicaties zijn ten aanzien van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid van het systeem. Vooral ten aanzien van veiligheid qua besturingstechniek alsook cyber security is het op orde hebben van de veiligheid en beveiliging een vereiste. Een complicerende factor in deze laatste is dat door het land verschillende systemen en architecturen worden toegepast, waarbij deze onderling niet zonder meer compatibel zijn.

 

Vragen die hierbij onder meer een rol spelen zijn:

  • welke technische kaders, architecturen en aanpassingen zijn benodigd om van infrasystemen tot 'slimme' en veilige infrasystemen te komen;
  • hoe ziet de huidige systeemarchitectuur van Nederlandse centrales en verbonden objecten eruit;
  • op welke wijze is de veiligheid en beveiliging van objecten (tunnels, bruggen, sluizen, etc.) vormgegeven;
  • van welke architecturen en protocollen maken (reeds beproefde) 'slimme' toepassingen gebruik;
  • welke aanpassingen zijn er nodig om 'slimme' toepassingen (bv. Internet of Things, big data, predictive maintenance) mogelijk te maken, gelet op onder meer netwerkprotocollen en systeemarchitectuur;
  • Is er sprake van trade-offs tussen veiligheid en 'slimheid' en zo ja, hoe zien deze eruit?

 

Wij stellen voor om samen met jou de opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Deze opdracht zal betrekking hebben op projecten waar Witteveen+Bos recentelijk aan heeft gewerkt c.q. gaat werken.

Wat wij vragen

Een HBO/WO opleiding in de richting van elektrotechniek, ICT, informatica, technische natuurkunde of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor in Deventer of Amsterdam kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen én buiten ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen, aannemers, systemintegrators etc.. Deze interne en externe contacten kun je aanwenden om informatie te verzamelen die nodig is voor je onderzoek.

Aanvang: in overleg

Duur: 6-8 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer dr.ir. H. (Harmen) Droogendijk, groepsleider Sensoren, Systemen en Veiligheid, telefoon: 06 53 35 62 34.

 

https://www.witteveenbos.com/nl/werken-bij/vacatures/801-systeemarchitectuur-voor-slimme-infrastructuur/

 


Terug naar de vacaturebank