Het nieuwe rapport
Het nieuwe rapport

(Afstudeeropdracht voor Informatica, Informatiekunde)

Witteveen+Bos maakt veel rapportages tijdens het gehele ontwerptraject van grote infrastructurele projecten, denk hierbij aan milieueffectrapportages (m.e.r.’s), ontwerpstudies en meer. De informatie die in deze rapporten wordt gezet komt vanuit verschillende disciplines en softwarepakketten. Op dit moment hebben we een digitaal platform ontwikkeld waarin met een interactieve kaart de informatie getoond wordt. De klant verwacht echter nog wel een “statisch” rapport (een PDF) omdat dit vaak wettelijk verplicht is en eenvoudig te archiveren. Hiervoor wordt alle informatie “platgeslagen” tot afbeeldingen en tabellen en gaat veel detailniveau en kennis verloren. Daarnaast worden er nog steeds veel van dergelijke platte rapporten gemaakt in projecten.

Om zowel de gebruiker als de klant beter en sneller inzicht te geven in alle informatie in een project is er een overgang nodig van tekst naar data, het nieuwe rapport. We willen specialisten in thema’s zoals geluid, verkeer, natuur, etc. een platform bieden waarmee zij alle informatie eenvoudig kunnen beheren en ontsluiten naar website, maar ook naar een rapport als de klant dit verwacht. Het rapport als eindpunt in plaats van als startpunt dus.

De opdracht heeft twee richtingen waarbinnen de opdracht kan worden vormgegeven:

1. Ontwerp een datamodel waarin alle informatie van een project kan worden opgeslagen en wat gebruikt kan worden om rapporten maar ook andere content mee te genereren. Bedenk hoe je omgaat met data uit verschillende softwarepakketten en hoe je data over hetzelfde onderwerp kan koppelen en doorzoeken.

2. Onderzoek hoe je met behulp van text-processingalgoritmes rapporten slim kan digitaliseren zodat data per onderwerp gebundeld en doorzocht kan worden. Het doel is uiteindelijk dat er een database ontstaat van alle uitgevoerde projecten waarmee zoekvragen zoals “wat zijn de maatregelen voor natuurbescherming die vaak genomen worden bij dijkverleggingsprojecten?” beantwoord kunnen worden.

De details van deze opdracht staan nog niet vast en kunnen door jou zelf worden vormgegeven.

Lijkt je het leuk om aan de basis te staan van de digitale revolutie in de advies- en ingenieurswereld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wat wij vragen

Studenten met een hbo- of wo-opleiding met een achtergrond in de informatica, informatica, informatiekunde, data-science en machine learning. Voor deze opdracht wordt verwacht dat je een softwareproduct oplevert, of een ontwerponderzoek dat aangeeft hoe een dergelijk softwareproduct eruit zou moeten komen te zien. De precieze invulling van deze opdracht staat nog open. Je kunt de grootte van deze opdracht zelf bepalen (stage, afstudeeropdracht, etc.).

Wat wij bieden

Standplaats van deze opdracht zal een van de kantoren van Witteveen+Bos zijn (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), met regelmatig contact met het hoofdkantoor in Deventer. De vergoeding is afhankelijk van het soort opdracht.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer W. (Wouter) Klein Wolterink, telefoon 06 86 81 33 92 of per mail wouter.klein.wolterink@witteveenbos.com.


Terug naar de vacaturebank