DirecCie
DirecCie
Voorzitter en Vice-voorzitter van A-Eskwadraat
voorzitter@a-eskwadraat.nl
1 jan 2007
CommissieLid Begindatum Functie Spreuk
Tjibbe Bolhuis 21 sep 2020 Voorzitter
CommissieLid Begindatum Einddatum Functie Spreuk
Johan Geel 18 sep 2019 21 sep 2020 Voorzitter
Laura Scheffer 18 sep 2019 21 sep 2020 Vice (Voorzitter)